Hvornår topper lystfiskeriet efter hornfisk?

Overblik over fangst-rater af hornfisk i Danmark

Figuren viser, hvordan lystfiskernes fangst-rater af hornfisk ændrer sig i løbet sommeren. I starten af sæsonen skal der bruges længere tid på at fange en hornfisk, end når sæsonen topper, hvilket ofte er i Maj måned.

Figuren viser data fra 2016, 2017, 2018 og 2019. Figuren er baseret på data fra Fangstjournalen, som er en platform, hvor lystfiskere kan indtaste deres fisketure og fangster.

I takt med at vi får flere data indsamlet fra lystfiskerne, vil vi undersøge, hvordan forskelle mellem år hænger sammen med årsforskelle i havtemperatur, strømforhold og lignende. På sigt kan citizen science- data fra Fangstjournalen derved gøre os klogere på, hvordan klimaforandringer påvirker vores fiskebestande.

Kurverne svarer til den gennemsnitlige fangstrate udregnet fra Fangstjournalen. Pointerne vis dagene i 2018 hvor hornfisk fangster var registeret i Fangstjournalen.

Acknowledgements

The research leading to these results has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 727852 (Blue-Action).

Contact

Mark Payne
Senior Researcher
DTU Aqua
+45 35 88 34 22

Contact

Christian Skov
Associate Professor
DTU Aqua
+45 35 88 31 16
http://www.fishforecasts.dtu.dk/forecasts/hornfisk
17 JANUARY 2020